Form for drawing up documentation for Family Homes

Form for drawing up documentation for the subsidy application for Regulus solar thermal systems from the New Green Savings Programme.

You can also download the form, fill it in Excel and send it to this e-mail address.

Dotazník NZU RD| Show (XLS 158 kB)

Takto označené údaje jsou povinné
? - Pro úspěšné zpracování dokumentace je třeba úplné a správné vyplnění celého formuláře. Pokud si nejste jistí některou položkou formuláře, obraťte se na Vaši montážní firmu nebo projektanta, který patřičné informace zjistí a doplní.

required required
  • V katastru nemovitostí musí být jako způsob využití uveden rodinný dům nebo objekt k bydlení
  • Žadatel musí být vlastník, ale nemusí zde mít trvalé bydliště
  • Náhled do katastru na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Adresa realizace required required
required
required
required
u novostaveb: číslo listu vlastnictví k pozemku
required
required
required
např. 10x12 m
required
required required
required required
required

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE

(musí být vlastníkem domu)

Adresa trvalého bydliště
např. manžel/ka
Sídlo firmy

ŽÁDOST O PODPORU

required required
required required
required required
Odborný dodavatel required
required

PARAMETRY BUDOVY A SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

required
Opište údaje ze štítku např. zásobník o objemu 55l v kotli Therm 17 KDZ 5 nebo bojler typ ...
required
Elektřina, dřevo, plyn, uhlí ...atd
required
  Bude zachován?
required
Opište údaje ze štítku - např. kotel therm 28 KDZ.
Pokud využíváte více zdrojů, uveďte zde hlavní a do poznámky doplňte další včetně procentuálního pokrytí - např. 80% kotel na dřevo, 20% elektrokotel.
required
Elektřina, dřevo, plyn, uhlí ...atd
  Bude zachován?
V případě, že nebyla použita akční sestava, nechte pole volné.
required required
required
required required
required
required
  • U šikmých střech bývá shodný se sklonem střechy
  • U plochých střech většinou 45°
required azimut od jihu required
  • 0° - jih
  • 45° - jihovýchod/jihozápad
required  [m]
required required
required

Údaje potřebné pro POUZE PRO SYSTÉMY C3.2 S PŘITÁPĚNÍM

Doplňující informace

K dotazníku můžete přiložit fotky z realizace, fotky šítku stávajícího zdroje nebo dokumentaci k objektu ...atd
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5