Stavotech Olomouc

Date: 4. 4. 2013 - 4. 4. 2013

STAVOTECH OLOMOUC  se koná ve dnech 4.-6.4. 2013.

Zajímavostí pro návštěvníky je „Stavba roku 2012 Olomouckého kraje". Veřejnou neanonymní soutěž pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s ČKAIT, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Více informací naleznete na stránkách veletrhu.