Aquapark Pardubice

Počet a typ instalovaných kolektorů: Ohřev bazénové vody

Původní zdroj: 216 ks KPW1