Brjanská, Kladno

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 16 ks KPS 11

Původní zdroj: Centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: Plynový kotel