Rodinný dům Vrané nad Vltavou

Technické parametry

Tepelná ztráta objektu 10 kW
Počet osob v objektu 4

Realizace

Instalace nového zdroje vytápění a přípravy teplé vody v rodinném domě ve Vraném nad Vltavou proběhla na podzim roku 2010. Navržená sestava byla podpořena ze státní dotace Zelená úsporám SFŽP. Výše přiznané dotace činila 155 000 kč.

Popis

V rodinném domě s celkovou tepelnou ztrátou 10 kW bylo instalováno tepelné čerpadlo typu vzduch-voda Regulus CTC Eco Air 110 v kombinaci s vnitřní tepelnou centrálou EcoEla dvěma slunečními kolektory. Tepelné čerpadlo v objektu slouží především pro krytí tepelné ztráty a přípravu teplé vody pro domácnost. Dva ploché sluneční kolektory typu KPS11 jsou osazeny na jižní straně střešní konstrukce a  přes integrovaný deskový výměník  jsou zapojeny do nádrže EcoEl. Energeticky přispívají do systému přitápění a především do přípravy teplé vody.  Otopná soustava v řešeném objektu byla navržená nová, nízkoteplotní. Instalovány byly hliníkové článkové radiátory firmy Regulus Confort.

Projek navrhl: Ing Jaroslav Markvart (Regulus)
Projekt zpracovalIng. Helena Křišíková, Ph.D. (Regulus)
Montáž provedl: Montplast (Zdeněk Mazák
)