Stanice pro zraněné živočichy Vlašim

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 20 ks KPS10