Urbinská 180, Č. Krumlov

Využití solárního systému: Ohřev TV, přitápění

Počet a typ instalovaných kolektorů: 26 ks KPS 11

Původní zdroj: Centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: Centrální zásobování teplem