Vyšehrad 261, Č. Krumlov

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 8 ks KPC 1

Původní zdroj: Centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: Centrální zásobování teplem