ZŠ Janského, Klausova, Mezi Školami Praha 13

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 100 ks KPS1