Solarten Super+ Solar Fluid

Teplonosná antikorozní kapalina na bázi triethylen glykolu s nízkým bodem tuhnutí a antikorozními účinky pro solární systémy. Bod tuhnutí - 28 °C, pracovní teplota do 190 °C, krátkodobá teplota přehřátí 270 °C.

Code Item Availability
19050 Solarten Super+ Solar Fluid, 5 l in stock
19125 Solarten Super+ Solar Fluid, 60 l in stock

Download

Product sheet| Show (PDF 61.3 kB)